ประตูสแตนเลส 20
ประตูสแตนเลส 20 
ผลงานประตูสแตนเลส บ้านพักที่อยู่อาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รูปแบบโครงประตูจะทำจากสแตนเลสกล่อง และใช้สแตนเลสกล่องตั้งเป็นแนวตั้งสลับระหว่างแป๊บขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com