ราวกันตกสแตนเลส 18
ราวกันตกสแตนเลส 18 
ราวกันตกสแตนเลส บริเวณระเบียง ของโครงการคอนโด The Kris 7 ซอยรัชดา 17 ราวประกอบด้วย ราวบนเป็นแบบสแตนเลสกล่อง เสาและราวซอยเป็นสแตนเลสแบน  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com