ราวกันตกสแตนเลส 20
ราวกันตกสแตนเลส 20 
ราวกันตกรอบบ่อปลา ประกอบด้วย ราวบนเป็นราวไม้, เสาเป็นสแตนเลสแบน และ ราวซอยเป็นสแตนเลสกลม 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com