ราวกันตกสแตนเลส 22
ราวกันตกสแตนเลส 22 
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ชั้น 7 ของโครงการอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น เขตบางนา กรุงเทพฯ ราวนี้ประกอบด้วย เสาและราวซอยเป็นสแตนเลสแบบ (Flat bar) ในขณะที่ราวบนเป็นท่อสแตนเลสกลม  

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com