ราวกันตกสแตนเลส 25
ราวกันตกสแตนเลส 25 
ราวระเบียงภายนอกอาคาร แบบราวเดี่ยว ของอพาร์ทเมนต์ ซอยเซนต์หลุยส์ ประกอบด้วยราวบนและเสาเป็นท่อสแตนเลสกลม 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com